14,70 zł brutto ile to netto? Minimalna stawka godzinowa za pracę w 2019

0
11463
zarobki w polsce w 2019 roku - brutto i netto

Najczęściej 1 stycznia każdego roku ulega zwiększenie płacy minimalnej o pewną kwotę. Kwotę o jaką podnosi się płacę minimalną ustala Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie następnie zatwierdza ją rząd. Takie podwyżki nie podobają się pracodawcom z uwagi na dodatkowe koszty, które musza ponieść. Nie każda firma jest gotowa na takie zmiany, a ingerowanie w rynek odbija się na wiele innych sposobów:

  • koszty pracowników przenoszone są na koszty wytwarzanych produktów,
  • wyższa inflacja,
  • wzrost ceny to zmniejszenie popytu,
  • wzrost ceny usług i towarów to mniejsza konkurencyjność na rynkach zagranicznych,
  • itd.

Z jednej strony nie ma co się dziwić pracownikom, ale z drugiej strony i pracodawcom. Politykom taka zmiana również pasuje z tytuły większych wpływów do budżetu – większy podatek od wynagrodzeń.

Jaka jest płaca minimalna w 2019 roku - ile za godzine brutto na reke

14,70 zł brutto – tyle wynosi aktualna i minimalna stawka godzinowa w 2019

W 2019 roku rząd ustalił płacę minimalną na poziomie 2250 zł brutto miesięcznie i wiązało się to z podwyżką rok do roku w wysokości 150 zł brutto. Pracownik na stawce minimalnej odczuje podwyżkę w wysokości 1 złotówki co stanowi prawie 8% podwyżki.

A ile pracownikowi zostaje na rękę po przepracowaniu całego miesiąca?

Pracownik pracujący za stawkę minimalną będzie mógł liczyć na zarobki w wysokości 1 633,78 ł miesięcznie. Przy 160 godzinnym systemie pracy prosto zauważyć, że za godzinę pracy zarobi ostatecznie na rękę trochę ponad 10 zł. Warto zauważyć, że kwota ta obejmuje osoby, które zatrudnione są w oparciu o umowę o pracę. W przypadku osób, które podejmą się pracy w oparciu o umowę o dzieło lub umowy zlecenie, kwota ta wynosić będzie 14,70 zł brutto minimalnie.

minimalna stawka godzinowa 14,70 brutto na netto

Umowa o dzieło lub zlecenie – 14,70 zł brutto – ile to netto?

Jeśli zdecydujesz się na inny typ umowy niż umowa o pracę, Twoje minimalne dochody godzinowe nie mogą być niższe nić 14,70 zł brutto za godzinę. Stawka brutto to jednak kwota, od której należy potrącić podatki i opłaty, gdzie ostatecznie pracownikowi na rękę zostaje:

  • W przypadku umowy o dzieło 14,70 brutto daje 12 zł „na rękę” czyli netto
  • W przypadku umowy zlecenie 14,70 zł brutto daje około 9 zł „na rękę” czyli netto

Zatem jeśli chcesz zarabiać więcej i masz możliwość wybrania formy zatrudnienia, zwróć uwagę formę zatrudnienia. Jeśli chcesz poznać dokładne różnice w przypadku obu umów, sprawdź je tutaj: Umowa zlecenie a umowa o dzieło – jakie są różnice.

Mniejsze wynagrodzenie w przypadku umowy zlecenie wiąże się z tym, że są one oskładkowane, czyli odprowadzane są składki na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, itd. W przypadku umów o dzieło, tych składek nie ma przez co pracownik za 14,70 brutto otrzymuje na rękę około 12 zł netto.

Jak w kolejnych latach będzie wyglądać minimalna stawka godzinowa? Tego jeszcze nie wiadomo, ale patrząc na gospodarkę, na pewno należy się spodziewać podwyżek jak co roku. Raczej wątpliwe jest to, że stawka godzinowa utrzyma się na poziomie 14,70 brutto. Tego jednak dowiemy się dopiero pod koniec 2019 roku.